top of page

Former National Team
(Page Under Maintenance)

Chua Zjen Fong

Chua Zjen Fong

Latin

Professional

Tan Chee Min (Kelly)

Tan Chee Min (Kelly)

Latin

Grade A

Yap Chun Kian

Yap Chun Kian

Latin & Standard

Youth

Ng Wen Hui

Ng Wen Hui

Latin

Grade A

Yap Chi Yew

Yap Chi Yew

Latin & Standard

Youth

Yap Chin Feng

Yap Chin Feng

Latin

Youth

Roger Siew Sing Ket

Roger Siew Sing Ket

Latin

Youth

Fong Chai Lee

Fong Chai Lee

Latin

Grade A

Lee Ai Xin

Lee Ai Xin

Latin

Grade A

Evon Chong

Evon Chong

Latin

Professional

Ng Li Shyuan (Emily)

Ng Li Shyuan (Emily)

Latin

Youth

Wong Xin Yee (Christine)

Wong Xin Yee (Christine)

Latin & Standard

Youth

Lee Jia Yun

Lee Jia Yun

Latin

Grade A

Fong Jun Wei

Fong Jun Wei

Latin

Youth

Justin Tan Jun Hao

Justin Tan Jun Hao

Latin

Junior ll

Tee Yun Yi (Yukie)

Tee Yun Yi (Yukie)

Latin

Youth

Janice Lim Huay Lin

Janice Lim Huay Lin

Latin

Grade A

Tan Yee Chun (Danny)

Tan Yee Chun (Danny)

Latin

Grade A

Zara Eliza Binti Ghazie Yeoh

Zara Eliza Binti Ghazie Yeoh

Latin

Youth

Chua Zjen Thak

Chua Zjen Thak

Latin & Standard

Grade A

 Yap Chin Yee

Yap Chin Yee

Latin & Standard

Youth

Daphnie Wong Sweet Yen

Daphnie Wong Sweet Yen

Latin

Youth

Foo Seh Wah (Walter)

Foo Seh Wah (Walter)

Latin

Grade A

Ng Yau Chuan

Ng Yau Chuan

Latin

Grade A

Lim Keat Tze (Lucas)

Lim Keat Tze (Lucas)

Latin

Grade A

bottom of page