Che Xin Nee

Latin

- Malaysia Representative to Chengdu, China for WDSF World Latin Championships 2016

- Malaysia Representative to Marseille, France for WDSF World 10 Dance Championships 2017

- 1st runner up in Hong Kong Open Latin in 10th Hong Kong DanceSport Festival 2017

Che Xin Nee